Isolering Norisol.dk
Isolering - Norisol.dk

Teknisk Isolering – Den hurtigste vej til energibesparelser

Teknisk Isolering er et omfattende kompetenceområde, hvor vi med vores brede erfaring tilbyder udførelse af professionelle løsninger mod varmetab, kuldetab, støj og brand.
En effektiv varme- eller kuldeisolering giver hurtige resultater på økonomisiden. Tilbagebetalingstiden på investeringer i teknisk isolering er overraskende hurtig, og så tæller det naturligvis også på miljøregnskabet, hvor CO2-udslippet reduceres væsentligt.
Valget af isoleringsmateriale varierer efter opgavens karakter, indholdets og omgivelsernes temperatur, samt hvor anlæggene befinder sig rent fysisk. Er der tale om rørinstallationer, kølerum, ventilations- eller køleanlæg, skibe, tankanlæg, klimaskærm osv.
Beklædning af isoleringen er ofte nødvendig – både af hensyn til holdbarheden og eventuelle tekniske krav eller hygiejnekrav, vejrforhold mv., men også af æstetiske årsager. Her kan der være tale om forskellige former for coating, beklædning med pvc-folie mv., men ofte beklædes med kapper af tyndplade. Pladekapperne specialfremstilles på vores egne værksteder, hvor vi råder over alt moderne udstyr til forarbejdning af alle typer tyndplade.

Vi gør det nemt for dig og tager os af alt lige fra projektering og dimensionering til udførelse af arbejdet, hvad enten det drejer sig om nyanlæg, ombygning, renovering eller vedligeholdelse.
I samarbejde med vores kunder finder vi de optimale løsninger til de konkrete opgaver. Vores effektive projektteams med kompetente projektledere i spidsen sikrer, at entrepriserne udføres til den aftalte tid, kvalitet og pris. Vi efterprøver gerne effekten af vores tiltag med tekniske beregninger, termografi, efterklangs- og støjmålinger etc.